Cilj ove edukacije je upoznavanje polaznika s mjerama i potporama  samozapošljavanja. Kroz edukaciju polaznici će se upoznati s konkretnim koracima koje treba poduzeti prilikom traženja potpora za samozapošljavanja. Polaznicima će se pokazati kako napisati poslovni plan i kako odabrati vrstu društva koju će otvoriti( obrt, j.d.o.o., d.o.o., d.d., zadruga ili udruga) te kako registrirati gospodarsku djelatnost. Polaznici će biti slobodni u izražavanju
vlastitih ideja o budućim poduzetničkim pothvatima u suradnji s predavačem, te će moći raspravljati o načinu realizacije njihovih poslovnih ideja. Edukacija će trajati 1 dan po 4 školska sata, a voditi će je educirani predavači. Grupa se sastoji od 10
polaznika.