Za potrebu savjetovanja i informiranja bit će zaposlen pedagog/psiholog koje će mlade savjetovati o temama poput modernih ovisnosti, profesionalne orijentacije, teškoćama u učenju te temama koje će se u radu prepoznati kao bitne za mlade. Te će sve aktivnosti za polaznike Centra biti besplatne.