Cilj edukacije je polaznike osposobiti da samostalno
osmišljavaju i izrađuju konstante vizualnog identiteta, te nakon toga izrađuju i
pripremaju za tisak materijale poput plakata, brošura, tiskovina i lično.

Osposobljavanjem mladih za grafičkog dizajnera mladima se omogućava da postanu konkurentniji na tržištu koji sve više od njih traži računalne sposobnosti. Usvajanje znanja iz grafičkog dizajna omogućava mladima da i sami pokrenu vlastiti posao, a u tome će im pomoć i podršku pružiti i poduzetnički inkubator PISMO. Grupa se sastoji od polaznika u dobi od 18 do 29 godina.