Profesionalno savjetovanje

O čemu se radi?

Profesionalno savjetovanje je skup različitih aktivnosti koje pojedincima omogućuje identificirati vlastite mogućnosti, kompetencije i interese kako bi se mogle donijeti adekvatne odluke o obrazovanju, osposobljavanju i zapošljavanju i upravljati vlastitom profesionalnom karijerom. Kako bi mladima omogućili da što bolje i prema svojim interesima odaberu buduće školovanje organizirat će se profesionalne orijentacije koje će održati stručna osoba.

Kada?

Uskoro!