Radionica o problemu u ponašanju i socijalnoj integraciji mladih u društvo

O čemu se radi?

Jedna od najvećih promjena u odrastanju mladih je kada odlaze na fakultet.

Sami taj dio je mladima stresan. Odabir pravog fakulteta, odlazak od kuće u novu sredinu i prilagodba novoj sredini i novom načinu života. Ponekad je mladima takva promjena teška i teško se prilagođavaju na takvu veliku i bitnu promjenu. Zbog toga se organizira cjelodnevna radionica, čija je svrha pripremanje mladih na značajnije promjene u životu.

Mladi će se kroz radionicu potaknuti na jačanju komunikacijskih vještina, učiti će načine rješavanja problema i konfliktnih situacija, osvještavanje važnosti suradnje, aktivnog slušanja i iznošenja vlastitog mišljenja, razvijanje vještina potrebnih za uspješno funkcioniranje u društvu, te prilagodbe na novu društvenu sredinu, uočavanja mogućnosti i značenja vršnjačkog pomaganja, upoznavanje i prihvaćanje vlastitog tijela i promjene koje se događaju prilikom odrastanja.

Kada?

Uskoro!