Savjetovanje u poteškoćama u učenju

O čemu se radi?

Cijeli životom učimo. Učimo u osnovnoj školi, srednjoj školi, na fakultetu, na poslu, ali i u privatnom životu. Često imamo i poteškoće u učenju.

Po statistici svaka sedma osoba ima poteškoće u učenju, ali često i sami na krivi način učimo, te si sami stvaramo poteškoće u učenju. U sklopu ovog savjetovanja mladi će se upoznati s različitim načinima učenja (mentalne mape, lentna vremena, tehnika “čpčpp”) te s poremećajima zbog kojih možda dolazi do problema u učenju.

Kada?

Uskoro!