Edukacija za vodiča u Parku prirode Lonjsko polje

O čemu se radi?

Park prirode Lonjsko polje u stalnoj je potrazi za educiranim vodičima koji će moći posjetiteljima Parka prirode pružiti kvalitetno razgledavanje.

Edukaciju će održati zaposlenici Lonjskog polja koji već posjeduju stručno znanje o znamenitostima Lonjskog polja.

Kada?

Trajanje: 7 dana
Polaznici: 10 mladih od 15 do 29 godina
Vrijeme: Uskoro!

Prijavi se!