Tečaj za grafički dizajn

O čemu se radi?

Grafički dizajn je vrsta primijenjene umjetnosti koja najčešće uključuje kombiniranje tipografije, ilustracije, fotografije i tiska, kako bi se vizualnom komunikacijom prenijela neka ideja ili poruka, u svrhu informiranja, uvjeravanja ili educiranja.

Kroz Tečaj za grafički dizajn polaznike će se osposobiti da samostalno osmišljavaju i izrađuju konstante vizualnog identiteta, te nakon toga izrađuju i pripremaju za tisak materijale poput plakata, brošura, tiskovina i slično.

Cilj: Omogućiti mladima da budu konkurentniji na tržištu rada koje sve više od mladih traži dizajnerske sposobnosti. No imat će i mogućnost otvaranja vlastitog poduzeća.

Kada?

Trajanje: 4 dana po 6 školskih sati
Polaznici: 10 mladih od 15 do 29 godina
Vrijeme: Mjesec veljača

Prijavi se!